logoszkola

Polska Szkoła Sobotnia im. A. Miciewicza w Blackburn działa od 1950 roku.

Zajęcia lekcyjne prowadzone są w klasach 0 – VIII i kończą się egzaminami GCSE oraz A-Level. Lekcje odbywają się w soboty w godzinach 9.00 – 13.00.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o program dla szkół polskich poza granicami kraju, który ma na celu umocnienie polskiej tożsamości narodowej i kulturowej oraz nabycie kompetencji językowych niezbędnych w procesie komunikowania się po polsku, poznawania literatury, historii, geografii i kultury polskiej.

Korzystamy z podręczników i ćwiczeń specjanie stworzonych dla szkół polonijnych autorstwa Małgorzaty Pawlusiewicz, które zdobyły ogólne uznanie recenzentów uniweryteckich, nauczycieli, uczniów i rodziców na całym świecie.

W szkole odbywają się również lekcje religii.

W czasie zajęć lekcyjnych dzieci i młodzież mają okazję do nauki tańców ludowych z różnych regionów Polski.

Polską Szkołę w Blackburn tworzy zespół prężnie działających młodych Polaków, którzy z pasją poświęcają się pracy społecznej i dzielą swoją wiedzą o Polsce i polskiej kulturze.