wspolnota polska

Z radością informujemy, że otrzymaliśmy dofinansowanie od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2016r. Szkoła otrzymała dofinansowanie do czynszu, ubezpieczenia oraz zakupu książek i świadectw na rok 2016 w kwocie £2482.45 oraz okolicznościowe nagrody dla nauczycieli w kwocie £120 na osobę co czyni łączną kwotę £1320.

Z radością informujemy, że otrzymaliśmy dofinansowanie od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017r. Szkoła otrzymała dofinansowanie do czynszu i ubezpieczenia na rok 2017 w kwocie £1947.57 i £378.92 oraz okolicznościowe nagrody dla nauczycieli w kwocie £80 na osobę co czyni łączną kwotę £1120.

Z radością informujemy, że otrzymaliśmy dofinansowanie od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018r. Szkoła otrzymała dofinansowanie na rok 2018 do czynszu i ubezpieczenia w kwocie £ 2363.13 i £ 274.35 na zakup podręczników i książek oraz dofinansowanie do transportu w kwocie £ 480.

Z radością informujemy, że otrzymaliśmy dofinansowanie od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019r. Szkoła otrzymała dofinansowanie na rok 2019 do czynszu w kwocie £2072.42.