1. Polska Szkoła Sobotnia to placówka edukacyjna mająca na celu nauczanie w zakresie szkoły podstawowej oraz średniej.
  2. Każda klasa ma indywidualny program nauczania oraz odpowiednie podręczniki, które zakupują rodzice.
  3. Zajęcia prowadzone są w oparciu o program dla szkół polskich poza granicami kraju.
  4. Korzystamy z podręczników i ćwiczeń specjanie stworzonych dla szkół polonijnych.
  5. Celem szkoły jest zapoznanie uczniów z literaturą polską, geografią, historią Polski, kulturą i tradycjami z rożnych regionów Polski, przekazywanie wartości religijnych oraz integracja środowiska polskiego.
  6. Nauczyciele muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne.
  7. Nauka w szkole odbywa się w każda sobotę od września do czerwca, zgodnie z kalendarzem.
  8. Do szkoły przyjmowane są dzieci od 4 roku życia.
  9. Szkoła pozostaje pod opieką Kola Kombatantow Polskich w Blackburn oraz Komitetu Rodzicielskiego i Rady Pedagodicznej.
  10. Zapisanie dziecka do szkoły równoważne jest ze zagodą na zamieszczanie zdjęć dzieci na stronie internetowej szkoły oraz portalach internetowych należących do szkoły.