Rada rodziców pełni rolę doradczą i służy pomocą w przedsięwzięciach szkolnych.

Do Rady Rodziców należą:

1.Dorota Tomasz

2.Agnieszka Kaliszewska

3.Sylwia Skibniewska

4.Marcin Turbański