Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Nazwa zadania publicznego:  Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w Anglii w regionach North West i West Midlands

Kwota dotacji: 21 600,00 PLN

Całkowita wartość zadania publicznego: 388 760,13 PLN Zadanie publiczne Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w Anglii w regionach North West i West Midlands polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.