1

Misja Szkoły 

Misją szkoły jest nauczanie języka polskiego, geografii i historii Polski, oraz nauczanie wiary zgodnie z założeniami Kościoła Katolickiego. Nauczanie i wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu oraz moralności i kultury osobistej. Kultywowanie tradycji i kultury polskiej. Promowanie kultury polskiej wśród lokalnej społeczności. Wzbudzanie w młodym człowieku szacunku do samego siebie i innych oraz otaczającego go świata.

Historia Szkoły

Polska Szkoła Sobotnia w Blackburn im. Adama Mickiewicza powstała w 1950 roku z inicjatywy p. Edwarda Chlebika w porozumieniu i z pomocą prezesa koła SPK p. Januszem Galsterem oraz proboszczem parafii w Blackburn ks. S. Wojcikiem.

Na początku działalności w szkole istniała tylko jedna klasa do której uczęszczały dzieci w rożnym wieku. Z biegiem lat ilość dzieci jak i klas zwiększała się. Wprowadzono również, oprócz nauki j.polskiego, lekcje religii, uczono śpiewu i tańców ludowych. Nauczanie opierano na podstawie programu wydanego przez Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego za granicą.

W 1960 roku odbył się pierwszy egzamin GCSE z jez.polskiego. Poza lekcjami z przedmiotów ojczystych, młodzież brała udział w rożnego rodzaju akademiach oraz świętach religijnych.

W obecnych czasach do Polskiej Szkoły Sobotniej uczęszczają dzieci z trzeciego pokolenia Polaków osiedlonych w Wielkiej Brytanii oraz dzieci rodziców nowo przybyłych, po rozszerzeniu granic UE.

Nasza Polska Szkoła Sobotnia daje szanse dzieciom na poznanie jez.polskiego, historii oraz polskiej kultury i tradycji oraz przygotowuje młodzież do egzaminów GCSE, A-level.