Polska Szkoła w Blackburn zatrudnia wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli dzięki czemu mamy pewność, że zapewnimy naszym uczniom najwyższy poziom nauczania.

Nasi nauczyciele:

  • przechodzą przez bardzo wymagający proces rekrutacyjny zanim szkoła zdecyduje się podjąć z nimi współpracę;
  • mają udokumentowaną biegłą znajomość języka i wiedzę dotyczącą nauczania, popartą uzyskanymi certyfikatami;
  • regularnie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach;
  • zachęcają i motywują dzieci do czynnego uczestnictwa w zajęciach;

Poniżej znajdują się sylwetki naszych nauczycieli:

Dyrektor
mgr Wioleta Serocka
Ukończyła Wydział Historii i Archiwistyki na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
uzyskując tytuł magistra Historii i Archiwistyki.


viola
Z-ca Dyrektora
B.Ed. Żaneta Ponińska
Ukończyła studia na Uniwersytecie w Hull uzyskując tytuł
Bachelor of Education. Jest nauczycielem z wieloletnim
doświadczeniem. Prowadzi zajęcia w klasie 6 oraz pełni funkcję sekretarza szkolnego.
pPoninska
Justyna Ganczarska
Nauczycielka w klasie 0.
Technik rolnik- specjalizacja ogrodnictwo. Ukonczyłam Technikum Rolnicze w Pruszczu Gdanskim. Prowadze kolko plastyczne
Joanna Dolecka
Nauczycielka w klasie 1.
Dorota Kierońska
Nauczycielka w klasie 2.
Ukończyła Studium finansów i księgowości:
Centrum Ustawicznego Kształcenia Ekonomistów i Pracowników Administracji Państwowej nr 2 w Bydgoszczy uzyskując tytuł Księgowy dyplomowany.
Dorota
Anna Borysowska
Nauczycielka w klasie 3.
Licencjonowana położna specjalistka i ratownik medyczny z ponad 25 letnim stażem pracy. Wychowawca kolonijny. Opiekun i organizator wycieczek szkolnych. Wieloletnia praca wolontariusza przy świetlicach "Caritasu". Obecnie pracownik biurowy.
lic. Joanna Szczepanik
Ukończyła Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskując
licencjat z powyższego kierunku. Uczy klasę 4.
pSzczepanik
mgr Aleksandra Prawucka
Ukończyła Wydział Chemii na Uniwersytecie
Gdańskim uzyskując tytuł magistra chemii oraz podyplomowe studia nauczycielskie-
Matematyka- na Olsztyńskiej Szkole Wyższej im.J.Rusickiego.
Nauczycielka klasy 5
pPrawucka
mgr Rafał Ney
Nauczyciel w klasie 6.
Ukończył Śląską Międzynarodową Szkołę Handlową uzyskując tytuł magistra ekonomii.
mgr inż. Anna Faron
Nauczycielka klasy 7.
Ukończyła Uniwersytet Rolniczy w Krakowie gdzie uzyskała
tytuł magistra inżyniera Zarządzania i Marketingu oraz Politechnikę Krakowską gdzie ukończyła Pedagogikę z Psychologią uzyskując kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela.
pFaron
mgr Magdalena Sadkowska
Nauczycielka klasy 8.
mgr Sandra Ney
Nauczycielka klasy GCSE, przygotowuje uczniów do egzaminu z języka polskiego.
Ukończyła studia wyższe na kierunku Historia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
mgr Dorota Daniel
Nauczycielka w klasie A-level.
Ukończyła Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uzyskując tytuł magistra filologii polskiej. Posiada długoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, jak również w przygotowywaniu uczniów do egzaminów GCSE z języka polskiego. Przygotowuje uczniów do egzaminu A Level z języka polskiego.
Siostra Halina Pierożak
Prowadzi lekcje religii.
Od 1996 roku należy do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. W roku 2003 ukończyła studia teologiczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jako katechetka pracowała w kilku szkołach w Polsce, w latach 2009 - 2016 katechizowała dzieci i młodzież w Zespole Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach. W roku 2016 rozpoczęła prace w Wielkiej Brytanii. Pracowała jako katechetka w sobotniej Szkole Polskiej Putney - Wimbledon, w bieżacym roku szkolnym rozpoczęla pracę w Szkołach Polskich Blackburn i Accrington
Agnieszka Falk
Asystentka nauczyciela
Katarzyna Wolman
Asystentka nauczyciela
Tadeusz Leszko
Asystent nauczyciela
Magdalena Abbotts
Nauczycielka tańca