• Zajęcia lekcyjne odbywają się w soboty od września do czerwca, zgodnie z kalendarzem szkolnym
  • Uczniowie rozpoczynają naukę o godz. 9.00 a kończą o godz. 13.00
  • Co drugi tydzień odbywają się lekcje religii
  • W ramach zajęć lekcyjnych odbywa się nauka tańców i pieśni ludowych z różnych regionów Polski
  • Dzieci biorą czynny udział w akademiach szkolnych, upamiętniających najważniejsze wydarzenia w historii naszego kraju.
  • Młodzież w starszych klasach przygotowywana jest do egzaminów GCSE, A-level ( AS i A2)
  • Uczniowie reprezentują naszą szkolę oraz Polonię wśród lokalnej społeczności, promując polską kulturę i tradycję