Bardzo ważnym jest dla nas to jak oceniają nas rodzice dzieci uczęszczających do naszej szkoły. Jest to cenne źródło informacji, dzięki któremu możemy nieustannie doskonalić naszą placówkę.

Poniżej znajdują się oceny wystawione szkole przez rodziców.