Brawa dla Wiktora z klasy 3 za zajęcie 3 miejsca w ramach konkursu
„My Poland 2020”