Z wielką radością przekazujemy Państwu wspaniałą wiadomość, że w piątek, 22 kwietnia 2016 Minister Edukacji Nicky Morgan ogłosiła, iż Department for Education doszedł do porozumienia z komisjami egzaminacyjnymi i zawarł z nimi umowę, na mocy której egzaminy z tzw. mniej nauczanych języków, w tym polskiego, zostaną zachowane!

Mamy zatem oficjalne potwierdzenie: A-Level z języka polskiego zostaje i będzie kontynuowany w brytyjskim systemie edukacji po roku 2018!

To fantastyczna wiadomość, na którą czekaliśmy długo.

W styczniu ubiegłego roku otrzymaliśmy od komisji egzaminacyjnej AQA informację, iż komisja planuje zlikwidowanie egzaminu A-Level (odpowiednika matury) z języka polskiego po roku 2017. Od tego czasu trwała prowadzona przez nas intensywna kampania zmierzająca do odwrócenia tej decyzji.

Kampanię wsparła Ambasada RP w Londynie, a także wiele osób oraz organizacji społecznych, z polskimi szkołami przedmiotów ojczystych na czele.
Pod petycją w tej sprawie zebrano ponad 50 000 podpisów, zdobyto poparcie polityków zarówno partii rządzącej jak i opozycyjnej, a także władz polskich. Sprawę kilkakrotnie dyskutowano w brytyjskim parlamencie. Prowadzono intensywne rozmowy z brytyjskim Edukacji oraz z komisją egzaminacyjną.

Inicjalnie przedłużono obowiązywanie egzaminu do roku 2018, natomiast 22 kwietnia 2016 uzyskaliśmy oficjalną informację, że egzamin będzie kontynuowany również później.

alevel