Drodzy rodzice/opiekunowie
Szkoła organizuje wycieczkę do Manchesteru na spektakl teatru Form Art z Łodzi pt ˮWielki Odkrywca‟ Przedstawienie odbędzie się 4 marca 2017 (sobota) o 14:30 w Chorlton High School.Jest to klasyczne widowisko dla dzieci. Głównym bohaterem jest chłopiec, Ryś, a siłą sprawczą – jego wyobraźnia i pomysłowość.
Rano odbędą sie zajęcia – od godz.10:00 – do godz.13:00(dla dzieci, które jadą na przedstawienie. Dzieci, które nie jadą mają zajęcia normalnie od 9:00)
Proszę o danie dzieciom kanapek i picia w ilosci wystarczajacej na caly dzien.
Połowę kwoty za autobus opłaca szkoła.
Koszt wycieczki, którą muszą pokryć rodzice:
£5.00 – za autobus
£5.00 – bilet na przedstawienie.
Cena dla rodziców:
£5.00 – za autobus
£5.00 – bilet na przedstawienie
Razem: £ 10.00
Cena dla osób z poza szkoły £15.00

Plan Wycieczki:
13:00 – odjazd autobusu spod szkoly Our Lady and St John, North Road, Blackburn
14:00 – dojazd do Manchester
14:30 – 15:30 – przedstawienie Wielki Odkrywca
15:30 -17:00 – warsztaty plastyczno–teatralne
17:30 – wyjazd z Manchester – powrót do Blackburn
18:30 – przewidywane przybycie do Blackburn
Odbiór dzieci spod Szkoły Our Lady and St John.
Proszę zainteresowanych o zgłaszanie się do nauczycieli poszczególnych klas i wypełnienie pozwolenia.
Kontakt
W.Serocka 07828812243, Ż.Ponińska 07723387230, D.Kierońska 07443935489
M.Hryniewicz 07713043775, M.Mikołajczyk 07835399659,
P.Łata 07716370573, J.Szczepanik 07546135453, M.Łoszewska 07507632272
Tą część proszę zachować dla własnej informacji zaś poniższą odciąć i przekazać nauczycielowi.
………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na udział mojej/mojego córki/syna…………………………………………………………………w wycieczce do Manchester na przedstawienie „Wielki Odkrywcaˮ, która odbędzie się 4 marca 2017.
Imię i nazwisko osoby w razie nagłego wypadku……………………………………………………………………
i nr tel………………………………………………..
Dane medyczne/alergie …………………………………………………………………………………………………………………

Załączam całą kwotę £10.00 £15.00

………..………………………………………………….
Data Podpis rodzica/opiekuna

 

wyieczka