Szanowni Państwo,
Zachęcamy serdecznie wszystkie dzieci do wzięcia udziału w IV Konkursie Historycznym o Żołnierzach Wyklętych organizowanym przez Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego i objętym
honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy.
Konkurs przeprowadzony jest w następujących kategoriach:

Kategoria szkoły podstawowe kl. 0 – I-III: praca plastyczna „Żołnierze Wyklęci”. laurka „Żołnierzom Wyklętym, obrońcom Ojczyzny składamy hołd”,

Kategoria szkoły podstawowe kl. IV-VI:
praca plastyczna „Żołnierze Wyklęci”,
znaczek pocztowy „Żołnierze Wyklęci”,

Kategoria szkoły gimnazjalne kl. I-III: poezja ”Żołnierze Wyklęci”, komiks „Żołnierze Wyklęci”, odznaka „Żołnierzy Wyklętych”,

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne: film „Żołnierze Wyklęci”, plakat „Żołnierze Wyklęci”,

Parametry prac konkursowych:
Pod tytułem pracy należy napisać, czy praca była samodzielna, czy pod kierunkiem nauczyciela/opiekuna.

Prace plastyczne/laurka w kategorii
szkół podstawowych kl. 0 – I-III powinny być wykonane w formacie A4, techniką dowolną, pozwalającą na przesłanie prac przesyłką pocztową.
Praca powinna być opatrzona na kopercie dopiskiem:
„IV Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych”.

Prace plastyczne w kategoriach:
szkół podstawowych kl. IV-VI , osadzeni w Aresztach Śledczych, powinny być wykonane w formacie A4 do A3, techniką dowolną

Znaczek pocztowy – zaprojektuj serię znaczków pocztowych (od 3 do 5) upamiętniający Żołnierzy Wyklętych. Format od A4 do A3. Technika dowolna.

Medal – zaprojektuj medal, który będzie wręczany osobom, organizacjom lub
instytucjom kultywującym pamięć o Żołnierzach Wyklętych. Technika dowolna, medal można narysować lub wykonać.
Prace pozwalające na przesłanie przesyłką pocztową. Praca powinna być opatrzona na kopercie dopiskiem:
„IV Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych”

Prace pisemne – poezja w dowolnej wielkości z zachowaniem tematu
Konkursu. Praca powinna być opatrzona na kopercie dopiskiem:
„IV Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych”.

Komiks – przedmiotem Konkursu jest przedstawienie epizodu
rozgrywającego się na tle rzeczywistych wydarzeń historycznych. Praca powinna tworzyć zamkniętą całość o objętości minimum 4, maksymalnie 10 plansz formatu A4. Plansze mogą być podzielone w dowolny sposób na kadry, przedstawione jednostronnie oraz w pionie. Strony powinny być ponumerowane. Na odwrocie każdej karty powinny znaleźć się tytuł pracy, informacje o autorze (imię; nazwisko; adres mailowy; adres szkoły; imię, nazwisko nauczyciela/opiekuna). Praca powinna być opatrzona na kopercie
dopiskiem: „IV Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych”.

Odznaka – zaprojektuj odznakę Żołnierzy Wyklętych lub medal z okazji kolejnej Rocznicy Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca).
Technika dowolna, format również. Odznakę można narysować lub wykonać.
Prace pozwalające na przesłanie przesyłką pocztową. Praca powinna być opatrzona na kopercie dopiskiem:
„IV Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych”.

W kategorii film „Żołnierze Wyklęci” – najważniejsze zasady: udział maksymalnie 6 osób; dowolna scenografia; wybór najciekawszego wątku historycznego; film może być kostiumowy, jak i dokumentalny; czas projekcji
od 3 do 10 minut; gotowy film przesłać na płycie CD/DVD z trwale
oznaczonymi danymi (tytuł, kategoria, szkoła, skład) – podobne dane w karcie zgłoszeniowej.
Wskazówki: Przez film kostiumowy należy rozumieć rekonstrukcję
autentycznych wydarzeń przy pomocy aktorów ubranych w stroje nawiązujące do danej epoki, wcielających się w historyczne postaci. Wskazane jest
zastosowanie dialogów. Dopuszczalna rola narratora.

Przez film dokumentalny należy rozumieć opowieść o historycznych wydarzeniach, przedstawioną z wykorzystaniem autentycznych miejsc, wspomnień i wypowiedzi świadków. Dopuszczalna jest rola narratora.

Plakat – w kategorii szkół ponadgimnazjalnych powinien być wykonany w formacie od A3 do A2,techniką dowolną pozwalającą na przesłanie prac przesyłką pocztową.
W kategorii: film z Uroczystości (Akademii) w szkole z okazji
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – szkoły podstawowe,
gimnazjalne, ponadgimnazjalne: najważniejsze zasady: dowolna liczba występujących uczniów; dowolna scenografia; Akademia może być w formie recytacji wierszy, wykonywania piosenek, przedstawienia teatralnego. Czas projekcji do 3 minut.

. Nagrody:
W każdej z kategorii przyznaje się nagrody za miejsce I, II, III.
Komisja Konkursowa ma prawo do przyznania wyróżnień i nagród specjalnych.

Termin nadsyłania prac do : 10 marca 2017 r.
Rozstrzygnięcie Konkursu – 30 marca 2017 r.
Wyniki Konkursu będą ogłoszone oficjalnie do 7 kwietnia 2017 r. na stronie
internetowej organizatora: www.komitet-pamieci-pileckiego.pl
Komitet Rotmistrza Witolda Pileckiego
oraz współorganizatora: www.s1p.edu.pl