Jesteśmy po spotkaniu z Deputy Head i Manager szkoły OLSJ.

Zostało ustalone, że musimy dostosować i zaktualizować nasz szkolny Risk Assesment do wytycznych Blackburn Council (zmiany następują co tydzień) i stworzyć procedury dla nauczycieli, dzieci i rodziców.

Nasz szkolny Risk Assesment razem z Risk Assesment OLSJ musi zostać wysłany do Blackburn Council, gdzie po jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu będziemy mogli wrócić do budynku i zajęć. Procedura ma zając do trzech tygodni.

Po powrocie do budynku szkoły nauczanie będzie odbywało się w systemie dwuzmianowym tzn. szkoła będzie rozbita na dwie grupy (w jedną sobotę będzie przychodziła jedna grupa, a w następną druga grupa), ilość dzieci w klasach nie może przekraczać 15, czas nauczania zostanie też skrócony do 3 godzin.

W te soboty, gdy nie będzie danej grupy w szkole będą odbywały się dla tych dzieci zajęcia zdalne. W najbliższym czasie każdemu z rodziców na mail zostaną wysłane szczegóły.

Jeśli ktoś nie zaktualizował danych na ten rok szkolny prosimy o przesłanie na email szkolny: polskaszkola.blackburn@gmail.com aktualizacji danych.