wspolnota polska

Z radością informujemy, że otrzymaliśmy dofinansowanie od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2016r. Szkoła otrzymała dofinansowanie do czynszu, ubezpieczenia oraz zakupu książek i świadectw na rok 2016 w kwocie £2482.45 oraz okolicznościowe nagrody dla nauczycieli w kwocie £120 na osobę co czyni łączną kwotę £1320.