Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019-2020 odbędzie się w sobotę 7.09.2019
o godz. 10:00 mszą św. w naszej szkole (OLSJ, North Rd, Blackburn).

Po mszy św. dzieci rozchodzą się do klas i mają zajęcia do godz. 13:00. Dzieci przynoszą podręczniki i przybory. Proszę również dać dzieciom drugie śniadanie