Jak co roku tradycyjnie dołączamy do świątecznej akcji:

RODACY DLA KRESÓW.

Podzielmy się tym co mamy z potrzebującymi i uczmy tego nasze dzieci.
5.12.2020 i 12.12.2020 – Akcja polega na zbiórce żywności długoterminowej, która zostanie wysłana na Kresy.