Razem stwórzmy kolekcję Muzeum Historii Polski!
Trwa ogólnoświatowa społeczna zbiórka pamiątek historycznych „Małe Wielkie Historie”
zainaugurowana w 2016 roku. Do tej pory udało się pozyskać blisko 5500 obiektów dla Muzeum
Historii Polski do Wśród eksponatów znalazły się przedmioty otrzymane przez darczyńców z kraju, jak
i zagranicy – Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Szwecji czy Niemiec.
Celem zbiórki jest pozyskanie nowych muzealiów do Muzeum Historii Polski. Czekamy na
najrozmaitsze obiekty o wartościach historycznych, także związane z osobistymi losami darczyńców i
ich rodzin. Szczególne znaczenie mają dla nas przedmioty związane z polską drogą do Niepodległości
– zarówno tej w 1918 roku, jak i w roku 1989. Zainteresowani jesteśmy również przedmiotami
codziennego użytku, fotografiami, pocztówkami, dokumentami, listami i pamiętnikami, prasą – a także
elementami ubioru, umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia wojskowego, zabytkowymi
urządzeniami, meblami oraz wyrobami rzemieślniczymi i artystycznymi świadczącymi o historii polskiej
kultury, przemianach społecznych i gospodarczych.
W inwentarzu muzealnym zarejestrowanych jest już blisko 22 tysiące muzealiów, a dzięki akcji „Małe
wielkie historie” do Muzeum trafiło do tej pory łącznie prawie 5500 obiektów. Kolekcja MHP
wzbogaciła się ponadto o ponad 180 cyfrowych kopii dokumentów, fotografii i nagrań audio. Dużą
część darowizn stanowię książki, prasa oraz różnego rodzaju archiwalia i dokumenty: rękopisy, pisma
urzędowe, dyplomy, legitymacje, broszury czy bilety. Wśród otrzymanych pamiątek znalazły się
między innymi XIX-wieczna szafka pod lustro ze skrytką, w której przechowywano dokumenty
Państwa Podziemnego w trakcie II wojny światowej, XVII-wieczny list króla Jana Kazimierza do
chorążego inowrocławskiego Świętosława Wilgostowskiego z 1660 r., średniowieczne krzyżyki z XI-
XIV w., cylinder z 1900 r. wraz z oryginalnym drewnianym opakowaniem, albumy ze zdjęciami
rodzinnymi oraz zbiory fotografii dokumentujące różne wydarzenia polityczne w Polsce w latach 80.,
matryca i rama do sitodruku z tekstem przysięgi Solidarności Walczącej i krótką historią organizacji, a
także kamienne tablice z kaplicy Domu Polskiego w Wiedniu związane z walką o niepodległość,
powstałe w latach 1914-1920.
Muzeum weszło również w posiadanie zbioru kilkuset obiektów związanych z kilkoma rodzinami
arystokracji polskiej XIX i XX w., przede wszystkim z Lubomirskimi, kolekcji zabawek, ubranek dla
dzieci i drobnych przedmiotów z okresu II RP oraz zbiór materiałów (maszynopis i rękopisy)
dotyczących działań wojennych na Północnym Mazowszu w sierpniu 1920 r. autorstwa rotmistrza
Włodzimierza Kwapiszewskiego.
Otrzymane pamiątki wejdą w skład tworzącej się kolekcji Muzeum Historii Polski. Część ofiarowanych
przedmiotów trafi na wystawę stałą Muzeum, a wszystkie inne dary zostaną należycie zabezpieczone
z myślą o badaczach przeszłości i przyszłych wystawach czasowych.

Osoby zainteresowane przekazaniem do Muzeum pamiątek mogą zgłaszać się osobiście,
telefonicznie, bądź mailowo. Każda taka propozycja zostanie rozpatrzona przez pracowników
Muzeum.
W uzasadnionych przypadkach upoważniony pracownik Muzeum osobiście pojawi się u darczyńcy w
celu odebrania ofiarowanego przedmiotu.
Regulamin zbiórki „Małe Wielkie Historie” dostępny jest na stronie Muzeum Historii Polski –
www.muzhp.pl

 

mWhistoria_B1 Dn:zerkaj