Nasza Szkoła 7.09.2019 przystąpi do akcji „Przerwany Marsz”.

Celem akcji jest upamiętnienie 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Szkoły, placówki oraz instytucje uczczą pamięć Polskich Dzieci Wojny, którym brutalnie przerwano z powodu i na czas wojny edukację.

Jego istotą będzie wspólna inauguracja nowego roku szkolnego 2019/2020 przez dzieci rozpoczynające rok szkolny oraz osoby, którym w efekcie działań wojennych nie było dane pójść do szkoły. W zamyśle pomysłodawców akcji, będzie to symboliczna forma powrotu do szkół osób, którym edukację wojna uniemożliwiła.