Spis Ludności Census 2021 21 marzec 2021

Wypełnijcie kwestionariusz tak abyśmy My Polacy w Wielkiej Brytanii byli brani pod uwagę przy tworzeniu budżetu przez kolejne 10 lat!

Wszyscy musimy wziąć udział w spisie ludności – jest on wymagany prawem. Za nie wzięcie udziału można zostać ukarany do £1000.

Jak należy wypełnić kwestionariusz spisu? Możliwe są dwa sposoby udziału w spisie: wypełnienie kwestionariusza spisu w Internecie oraz wypełnienie kwestionariusza spisu w wersji drukowanej.

Szczegółowe informacje w poniższych linkach:
https://census.gov.uk/…/languages-and…/languages/polish
https://census.gov.uk/ni/assets/J%C4%99zyk-polski-Wskaz%C3%B3wki-dotycz%C4%85ce-wype%C5%82nienia-kwestionariusza-dotycz%C4%85cego-gospodarstwa-domowego.PDF