Konkurs zorganizowany na 100-lecie odzyskania niepodległości pod egidą Fundacji Renesansu Portretu Barbary Hamilton.

 

Konkurs organizowany jest w uznaniu wkładu polskich matek w utrzymanie języka polskiego w polskich rodzinach podczas 123 lat zaborów oraz w celu podziękowania dzisiejszym matkom za kontynuowanie trudnej, ale jakże chlubnej pracy w rodzinach i wśród polskich społeczności poza granicami Polski.

14/05/18 – ogłoszenie konkursu w polskich szkołach zrzeszonych w Polskiej Macierzy Szkolnej

26/05/18 – Polski Dzień Matki – Portret Matki z dedykacja w języku polskim

16/06/18 – termin nadsyłania prac ( data stempla pocztowego)

28/06/18 – ogłoszenie wyniku konkursu – email do polskich szkol wysłany przez PMS

07/07/18 – Wręczenie nagród i otwarcie wystawy nadesłanych prac w sali Malinowej POSK o godzinie 16.00

REGULAMIN

  • Prace powinny być formatu A4
  • Technika dowolna
  • Krótka dedykacja dla Matki w języku polskim powinna być umieszczona na dole Portretu.
  • Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka oraz podany powinien być wiek dziecka .
  • Na odwrocie powinna być nazwa polskiej szkoły sobotniej w celu łatwego kontaktu z laureatami.

Prace będą oceniane w 3 grupach wiekowych: 5-8 lat, 9-12 lat oraz 13+

Prace powinny być przesłane na adres: Polska Macierz Szkolna 238/246 King Street, London W6 0RF.

Decyzja Jury jest ostateczna. Prace nie spełniające podanych wyżej wymogów nie będą oceniane. Prace mogą być odebrane po zakończeniu wystawy, jednak nie będą zwracane pocztą.