Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że 12.01.2017 Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw, dotyczącą legitymacji szkolnych dla uczniów szkół polonijnych. Ustawa uprawnia do korzystania z ulg w publicznym transporcie zbiorowym oraz z ulg za wstęp do muzeów i parków narodowych dzieci i młodzież realizujące program nauki języka polskiego, historii i geografii Polski lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w okresie pobierania nauki w szkołach.Ulgę w publicznym transporcie zbiorowym uzyskają również nauczyciele tych szkół. Ustawa wejdzie w życie w 3 miesiące po jej ogłoszeniu, dlatego pierwsze legitymacje uczniowie będą mogli otrzymać już przed najbliższymi wakacjami! Dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów będzie wydawał konsul Rzeczypospolitej Polskiej właściwy ze względu na siedzibę szkoły.