DOROCZNY KONKURS POETYCKI dla dzieci i młodzieży z polskich szkół sobotnich na terenie Wielkiej Brytanii.

Serdecznie zapraszam dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie poetyckim.

Temat konkursu: STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

1.Tematyka konkursu obejmuje szerokie pojęcie niepodległości, patriotyzmu, miłości do ojczyzny.

2.Każda uczestnicząca w konkursie szkoła, organizuje szkolne eliminacje wg własnych zasad.

3.Grupa artystyczna KaMPe może udzielić pomocy szkołom poprzez:-wydruk okazjonalnych dyplomów dla uczestników i laureatów szkolnych eliminacji-wydanie szkolnej Antologii z wierszami laureatów konkursu-udział w uroczystych, szkolnych podsumowaniach.

4.Ogólne, międzyszkolne podsumowanie konkursu, odbędzie się w dniu 18 października 2018 r. w Jazz Cafe (POSK, 238-246 King Street W60RF)

5.W podsumowaniu konkursu wezmą udział wytypowani przez szkoły laureaci z opiekunami,(ilość zaproszonych zależna będzie od ilości szkół biorących udział w konkursie).

6.Do dnia 15 lipca 2018 r. należy przesłać max 20 wierszy wybranych w szkolnych eliminacjach, z których najlepsze zostaną umieszczone w Międzyszkolnej Antologii Konkursu2018.

7.Międzyszkolna Antologia wraz z dyplomem, będzie nagrodą dla wszystkich laureatów szkolnych konkursów.

8.Prace należy przesłać na adres kampe.cic@gmail.com-przy każdym wierszu należy dopisać imię i nazwisko oraz wiek autora.

9.Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając zapytania na adres mailowy: kampe.cic@gmail.com organizator konkusu grupa artystyczna KaMPe patronat Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny Polska Macierz Szkolna