Szkoła otrzymała list i paczkę z książkami od Pana Leszka Rowickiego Konsula z Manchester.
Serdecznie dziękujemy.