Opłaty na rok szkolny 2016/2017:

Jedno dziecko –  £190

Dwoje i więcej dzieci –  £270

Czesne należy wpłacić do końca września bieżącego roku szkolnego.

W przypadku trudności w dokonaniu pełnej opłaty istnieje możliwość rozłożenia czesnego na dwie dogodne raty.