UWAGA!

Ze względu na bezpieczeństwo uczniów brama na teren boiska szkolnego będzie otwierana o godz. 8:50.

Uczniowie ustawiają się klasami przed wejściem do szkoły. Do tego czasu dzieci pozostają pod opieką rodzica/opiekuna.

Uczniowie będą wpuszczani do szkoły o 8:55 i wraz ze swoimi nauczycielami będą rozchodzić się do klas.

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci prosimy, aby rodzice nie wchodzili do szkoły w tym czasie razem z dziećmi. Jeśli rodzice chcą rozmawiać z nauczycielem proszeni są o umówienie się na spotkanie lub przekazanie informacji dyrekcji.