Z radością informujemy, że otrzymaliśmy dofinansowanie od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019r. Szkoła otrzymała dofinansowanie na rok 2019 do czynszu w kwocie £2072.42.