Home / O szkole / Kadra nauczycielska

 

Polska Szkoła w Blackburn zatrudnia wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli dzięki czemu mamy pewność, że zapewnimy naszym uczniom najwyższy poziom nauczania.

Nasi nauczyciele:

  • przechodzą przez bardzo wymagający proces rekrutacyjny zanim szkoła zdecyduje się podjąć z nimi współpracę;
  • mają udokumentowaną biegłą znajomość języka i wiedzę dotyczącą nauczania, popartą uzyskanymi certyfikatami;
  • regularnie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach;
  • zachęcają i motywują dzieci do czynnego uczestnictwa w zajęciach;

Poniżej znajdują się sylwetki naszych nauczycieli:

Dyrektor
mgr Wioleta Serocka
Ukończyła Wydział Historii i Archiwistyki na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
uzyskując tytuł magistra Historii i Archiwistyki.


viola
Z-ca Dyrektora
B.Ed. Żaneta Ponińska
Ukończyła studia na Uniwersytecie w Hull uzyskując tytuł
Bachelor of Education. Jest nauczycielem z wieloletnim
doświadczeniem. Prowadzi zajęcia w klasie 6 oraz pełni funkcję sekretarza szkolnego.
pPoninska
Magdalena Łoszewska
nauczycielka w klasie 0.
Ukończyła Niepubliczne Liceum im. Dzieci Warszawy w Warszawie uzyskując świadectwo dojrzałości. Dodatkowo ukończyła wiele kursów w Szkole Rysunku i Malarstwa w Warszawie z zakresu fotografii i grafiki komputerowej.
pLoszewska
Magdalena Hryniewicz
ukończyła BTEC National Diploma in Business oraz A Level z języka polskiego zdobywając A'
Jest nauczycielką w klasie 1
hryn
Dorota Kierońska
Nauczycielka w klasie 2.
Ukończyła Studium finansów i księgowości:
Centrum Ustawicznego Kształcenia Ekonomistów i Pracowników Administracji Państwowej nr 2 w Bydgoszczy uzyskując tytuł Księgowy dyplomowany.
Dorota
lic. Paulina Łata
Uczy w klasie3. Ukończyła Dolnośląską Szkołę Wyższą
we Wrocławiu uzyskując licencjat z edukacji
wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.
pLata
lic. Joanna Szczepanik
Ukończyła Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskując
licencjat z powyższego kierunku. Uczy klasę 4.
pSzczepanik
mgr Aleksandra Prawucka
Ukończyła Wydział Chemii na Uniwersytecie
Gdańskim uzyskując tytuł magistra chemii oraz podyplomowe studia nauczycielskie-
Matematyka- na Olsztyńskiej Szkole Wyższej im.J.Rusickiego.
Nauczycielka klasy 5
pPrawucka
mgr inż. Anna Faron
Ukończyła Uniwersytet Rolniczy w Krakowie gdzie uzyskała
tytuł magistra zarządzania i marketingu oraz Politechnikę
Krakowską gdzie ukończyła pedagogikę z psychologią
uzyskując tytuł inżyniera. Jest nauczycielem klasy 7.
pFaron
mgr Sandra Ney
Nauczycielka klasy 8 i GCSE.
Ukończyła studia wyższe na kierunku Historia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
mgr Julia Smith
Nauczycielka klasy AS.
Ukończyła studia wyższe na kierunku Zarządzanie i marketing, na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studia podyplomowe Pedagogiczno-Metodyczne Języka Angielskiego na Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie.
Posiada również dyplom ukończenia kursu pedagogicznego.Jest nauczycielką EAL (English as an Additional Language) z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi dwujęzycznymi.
pSmith
Siostra Halina Pierożak
Prowadzi lekcje religii.
Od 1996 roku należy do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. W roku 2003 ukończyła studia teologiczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jako katechetka pracowała w kilku szkołach w Polsce, w latach 2009 - 2016 katechizowała dzieci i młodzież w Zespole Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach. W roku 2016 rozpoczęła prace w Wielkiej Brytanii. Pracowała jako katechetka w sobotniej Szkole Polskiej Putney - Wimbledon, w bieżacym roku szkolnym rozpoczęla pracę w Szkołach Polskich Blackburn i Accrington

 

 

Share This